فایل های صوتی جلسات اندیشه ورزی تربیتی عمادطیبی

تصویر_شاخص_صوت_ها

فایل های صوتی جلسات اندیشه ورزی تربیتی عمادطیبی

برای دانلود هر موضوع روی واژه کلیک کنید.

مدل و قالب کارگروه های علمی  در ساختارهای تربیتی عمادطیبی ۲بهمن۹۶

تفاوت تربیت روستایی با تربیت شهری عمادطیبی ۹بهمن ۹۶

مفهوم شخصیت در تربیت عمادطیبی ۱۶بهمن۹۶

تفاوت خودشناسی و خودشکوفایی غربی با خودشناسی و خودشکوفایی اسلامی عمادطیبی ۲۳بهمن۹۶

انواع زمان بندی کلاس های درسی عمادطیبی ۷اسفند۹۶

نقش تمدنی موسیقی عمادطیبی ۲۷فروردین ۹۷

جایگاه خودکنترلی و خودانگیختگی در تربیت عمادطیبی ۱۲تیر۹۷

آشنایی اجمالی با انواع نظریات هوش و نقد و بررسی نظریه هوش های چندگانه گاردنر عمادطیبی ۲۳تیر۹۷

ارزشیابی در نظام آموزشی عمادطیبی ۹بهمن۹۷

الگوگیری و الگوسازی در تربیت  عمادطیبی ۱۰مهر۹۷

انتخاب مدرسه برای فرزندان، عمادطیبی۱اردیبهشت۹۹

مبانی و اثرات تربیتی بازی های ورزشی عمادطیبی۵تیر۹۷

تربیت در بستر زندگی و برای زندگی عمادطیبی ۵مرداد۹۸

نقد و بررسی نهادی سازمان بسیج عمادطیبی۷شهریور۹۸

تربیت از طریق نهادهای غیر مدرسه عمادطیبی ۴اردیبهشت۹۹

تربیت سیاسی عمادطیبی ۲۶فروردین۹۹

روش تربیت کارآفرین عمادطیبی ۱۰اردیبهشت۹۸

تفاوت مدل تربیتی دختران و پسران عمادطیبی ۱۴اسفند۹۷

تنها راهکار اصلاح کنکور عمادطیبی ۶تیر۹۸

خود انگیختگی در تربیت  عمادطیبی ۱۲تیر۹۷

دانشگاه مسئله محور عمادطیبی ۳۱مرداد۹۸

رابطه گرایی در تربیت عمادطیبی۱۲فروردین۹۹

راهکار اصلاح آموزش و پرورش عمادطیبی ۲۷آذر۹۷

روش تدریس چندگانه عمادطیبی۱۹اردیبهشت۹۹

روش طراحی نظام تربیتی (۱) عمادطیبی ۳۱اردیبهشت۹۸

روش طراحی نظام تربیتی (۲) عمادطیبی ۳۱اردیبهشت ۹۸

روش طراحی نظام تربیتی (۳) عمادطیبی ۱خرداد۹۸

روش طراحی نظام تربیتی (۴ )عمادطیبی ۱خرداد۹۸

زمان بندی و ساعات آموزشی مدارس عمادطیبی ۲۸اسفند۹۸

طراحی پروژه ای برای دانش آموزان عمادطیبی ۲۸تیر۹۸

علیه رویکرد انتقالی به معرفت و تبعات آن در آموزش عمادطیبی ۱۶اردیبهشت۹۹

غرب گرایی و غرب ستیزی عمادطیبی ۱۲فروردین۹۹

آَشنایی با مدارس دنیا عمادطیبی ۶آذر۹۸

مدارس مجازی و تدریس معکوس عمادطیبی ۴فروردین۹۹

مدیریت استفاده فرزندان از رایانه عمادطیبی ۲۴اردیبهشت۹۹

مسأله محوری در نظام آموزشی عمادطیبی ۲بهمن۹۷

نگاهی به روش نخبه پروری علمی عمادطیبی ۳اردیبهشت۹۸

نقد آموزش و پرورش عمادطیبی ۲۰آذر۹۷

نقش اولیا در مدارس و مراکز فرهنگی عمادطیبی ۸اسفند۹۸

نقش مدرسه در جامعه عمادطیبی ۲۰تیر۹۸

هدف در تربیت کودک و نوجوان عمادطیبی ۲۲مهر۹۷

چارت و سازمان دهی در مدرسه عمادطیبی ۳۰بهمن۹۷

نحوه طراحی چک لیست مشاهده برای ارزشیابی  عمادطیبی ۱۳تیر۹۸

Share:

ارسال یک در تیکت پاسخ جدید آمد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی ها